Wij zijn als makelaarskantoor genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen om besmetting zo goed mogelijk te voorkomen:

Ons kantoor is telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.30 uur. Bezoek is mogelijk op afspraak.

Wij zijn bereikbaar via: telefoonnummer: 0315-330816 / info@kuenenmakelaardij.nl

Maatregelen bij bezichtigingen:

Bezichtigingen met maximaal twee kijkers

We plannen nog wel bezichtigingen maar met enige maatregelen. Te weten:

  • - De makelaar begroet u zonder de handen te schudden
  • - De makelaar blijft op gepaste afstand tijdens het bezichtigen, minimaal 1,5 meter
  • - Het bezichtigen is met maximaal twee kijkers
  • - Indien u gezondheidsklachten heeft verzoeken wij u de afspraak te annuleren.
  • - Verder volgen we de hygiëne-regels voorgeschreven door het RIVM.

Taxeren zo kort mogelijk

Tijdens een taxatie zal de inspectie in de woning zo kort mogelijk zijn. Maximaal één persoon mag in de te taxeren woning aanwezig zijn. Er worden geen handen geschud en de taxateur blijft op gepaste afstand.

Tekenen van de koopakte afzonderlijk thuis

De concept koopakte aan verkoper en koper met bijlagen worden gemaild zoals gebruikelijk. De uitleg van de akte gebeurt echter digitaal via een telefoon- of facetime verbinding. Het tekenen gebeurt afzonderlijk door kopers en verkopers thuis. De stukken worden gescand en digitaal of op verzoek per post verzonden. Eerst tekenen de verkopers en dan de kopers.

We vertrouwen daarbij op uw begrip en medewerking.

Mocht u specifieke vragen hebben, neemt u dan contact met ons op via telefoon: 0315-330816 of via mail: info@kuenenmakelaardij.nl